http://amirhesamkochebagh.parsiblog.com/Files/15f0330178d954df2335bbf9ce553b99.jpg

حاجی فیروزم - فتح طلسم ها
سفارش تبلیغ
صبا ویژن


حاجی فیروزم - فتح طلسم ها

اگر مستحبها به واجبها زیان رساند ، مستحبها را واگذارید . [نهج البلاغه]

حاجی فیروزم ،سالی یک روزم

حاجی فیروزم ،سالی یک روزم

لباس قرمز،صورت سیاه

دوستانش با پدرهاشان مشغول خرید عید بودند

و دغدغه شان عمر ماهی قرمزدرون تنگ

او و پدرش اما چشمشان به دست مردم بود تا شاید یک روز کمتر گرسنگی بکشند

شیشه ماشین را پایین آوردم

تمام معصومیت کودکانه اش در پشت لایه ای از سیاهی پنهان شده بود

باخود فکر کردم

بهار همیشه زیبا نیست

بهار می آید و دل این کودک گم میشود در میان صدای شکستن تخمه در خانه های ما .

بهار می آید و برق اشکِ چشمان این کودک ،خاموش میشود در میان هیاهوی رنگ لباس های عیدمان

بهار می آید و خدا می داند با پول برق شب نشینی های ما چندنفرشب سیر به خواب میروند

بهار می آید و یکسال دیگر غفلت بر عمرمان سنگینی می کندکلمات کلیدی :
|94/12/19:: 8:43 عصر| |فائزه|
نظر()
aMiR